Bærum Barn Help Center

Kjære Bærum Barn-foreldre,

Velkommen til Bærum Barn-appen. For at du raskt og enkelt skal bli kjent med appen, finner du en oversikt og forklaring på alle funksjoner her i hjelpesenteret. Skulle du likevel ha problemer med å bruke appen, nøl ikke med å ta kontakt med ledelsen i din Bærum barnehage. Vi ønsker deg god fornøyelse med appen.

Ditt Bærum Barn Team

Functionality

Aktuelt

I nyhetsfeeden finner du viktig informasjon som invitasjoner, daglige aktiviteter og bilder. Du får tilgang til den ved å klikke på „nyhetsfeed“ i menyen øverst til venstre.

Du kan se nyhetsfeeden til ett enkelt barn eller alle barna dine samtidig. Du kan endre dette ved å sveipe over profilbildene øverst på skjermen.

Kalender

I kalenderfunksjonen får du oversikt over aktiviteter knyttet til barnet/barna dine. Du får tilgang til den ved å klikke på „Kalender“ i menyen øverst til venstre.

Velg om du vil vise aktiviteter per dag, uke eller måned øverst i skjermbildet.

Velg barn eller aktivitetstype ved å trykke på filteret øverst til høyre.

Slipp av og hent

Med funksjonen “Slipp av og hent”, kan du få oversikt over barnas kontraktstider, samt endre henteperson og hentetidspunkt. Gå frem på følgende måte for å åpne menyen: Trykk på “Slipp av og hent” nederst på den aktuelle siden.

Her kan du endre hentetidspunkt og henteperson for en bestemt dag.

Det gjør du ved å trykke på den dagen du ønsker å endre. Trykk på informasjonen du vil endre. Endre og bekreft ved å trykke på “lagre” øverst til høyre.

Du kan også opprette en gjentagende ukeplan ved å trykke på “gjentagende uker” øverst til høyre.

Trykk på timeplanen du vil endre, eller opprett en ny ved å trykke på plusstegnet øverst til høyre.
Gjør endringene og bekreft.

Fravær

Meld fra om sykdom og ferie ved å klikke på „Fravær“ i menyen øverst til venstre.

Her finner du en oversikt over allerede opprettet sykdom og ferie, og ved å trykke på ny kan du opprette enten sykdom eller ferie.

Velg barnet du vil melde ferie eller sykdom for ved å trykke på glidebryteren etter barnets navn. Avhengig av om det er ferie eller sykdom, fyller du ut feltene og legger til en kommentar om nødvendig.

Skrive melding

Kontakt lærerne dine via messenger-funksjonen. Du får tilgang til den ved å velge „Skriv melding“ når du trykker på menyen øverst til venstre.

Velg et barn, så kan du starte en samtale med barnets lærere.

 

Dagens melding

Send en innsjekkingsmelding ved å trykke på „Dagens melding“. Du får tilgang til den ved å velge „dagens melding“ når du trykker på enten „+“ på nyhetssiden eller menyen øverst i venstre hjørne.

Innsjekkingsmeldinger kan ses av alle lærere i løpet av dagen. Derfor må den ikke inneholde personlig informasjon.

Velg barn, dato og skriv meldingen. Husk å trykke på haken øverst til høyre.

Opplagstavle

Finn alle gamle innlegg ved å klikke på „Oppslagstavle“ under fanen „Meny“ øverst til venstre. Trykk på et bestemt innlegg for å se det

Galleri

Se og last ned bilder av barnet ditt i gallerifunksjonen under „meny“-knappen øverst til venstre.

Vis et enkelt bilde ved å trykke på det.

Last ned ved å trykke på nedlastingsikonet øverst til høyre.

Delte kontakter

Se kontaktinformasjonen som er delt med deg i funksjonen „Delte kontakter“ under „meny“-fanen øverst til venstre.

 

Her ser du først alle kontaktene som er delt med deg. Du kan dele din egen kontaktinformasjon ved å trykke på teksten „Klikk her for å spesifisere hvilken kontaktinformasjon du vil dele med andre foreldre“ under søkefeltet.

 

Ferieperioder

Med funksjonen “Ferieperioder” kan foreldre angi om barnet/barna er på ferie i institusjonens ferietider eller om de fortsatt går i barnehagen.

    1. Trykk på “Menu”
    2. Trykk på “Ferieperioder”

Legg også merke til at dette vises i nyhetsfeeden øverst.

 

Rediger ferietid (merk svarfrist).
Ved å trykke på „Ferie“ eller „Kommer“ for de spesifikke ukene under for eksempel „Uke 24“.

Hvis du vil endre status for bestemte dager i ferieperioden, trykker du på „Ferie“ eller „Kommer“ på datoen. Endre klokkeslettet ved å trykke på perioden.

 

Tillatelser

Standardtillatelser finner du under Hovedkort. Hvis institusjonen har egne stedsspesifikke tillatelser, må disse fylles ut via funksjonen “Tillatelser”.

    1. Trykk på “Menu”
    2. Trykk på “Tillatelser”

Velg tillatelse ved å trykke på den.

Gi tillatelse hvis barnet er tillatt (trykk på ja) og bekreft ved å trykke på „lagre“ øverst til høyre.

Hovedkort

Du finner standard tillatelsesskjemaet ved å bruke “Hovedkort”-funksjonen under fanen “meny”. Dette er svært viktig å fylle ut.

Gi tillatelse ved å trykke på glidebryteren slik at den blir grønn. Husk å lagre ved å trykke på den blå haken.

 

Min kontaktinformasjon

Oppdater eller legg til kontaktinformasjon ved hjelp av funksjonen „Min kontaktinformasjon “ under „meny“-fanen.

Oppdater eller legg til kontaktinformasjon. Du kan dele dette med andre foreldre via “delte kontakter”.

 

Profilbilder

Oppdater eller legg til profilbilder via funksjonen „Profilbilder“ under fanen „Meny“.

Åpne deretter innstillingene ved å trykke på tannhjulet

Åpne fanen Profilbilder ved å trykke på den.

Legg til eller oppdater profilbilder ved å trykke på dem